Hlavní obsah

reputed [rɪˈpjuːtɪd]

Vyskytuje se v

reputed: vyhlášený, (vysoce) uznávaný kvalitami ap.(highly) reputed

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

repute: být (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.be of (high) repute