Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) childhovor. kid, youngster(nemluvně) babymn.č. od child je children
  2. (potomek) child, kid(maličké) babyKolik máte dětí?How many children do you have?manželské/nemanželské dítělegitimate/illegitimate childnevlastní dítěstepchildnaše dětiour childrenhlídání dětí domababysitting

Vyskytuje se v

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

chtěný: chtěné dítěwanted child

manželský: manželské dítělegitimate child

nevlastní: nevlastní dítě/syn/dcerastepchild/stepdaughter/stepson

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

povinný: dítě školou povinnéschool child

problémový: problémové dítěproblem/troubled child

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

přídavek: přídavek na dítěchild allowance/BrE benefit/AusE endowment

týrání: týrání dětíchild abuse, cruelty to children

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

zázračný: zázračné dítěprodigy, wonder child

zkumavka: dítě ze zkumavkytest-tube baby

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pořídit: pořídit si dítěhave a child

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

zoubek: Dítěti rostou zoubky.The baby is teething.

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

abuse: týrání dětíchild abuse

abuser: osoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětíchild abuser

battered: fyzicky týrané dítě v rodiněbattered baby

behaved: nevychované dítě, zlobivé dítěa badly behaved child

benefit: přídavek na dítěekon. child benefit

child: školák, dítě školou povinnéschool child

custodial: = rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial parent

develop: dítě ve vývojideveloping child

disadvantaged: děti ze sociálně slabších vrstev/rodinsocially disadvantaged children

father: otec tří dětífather of three

foster: dítě v pěstounské péčifoster child

have: mít/porodit dítěhave a baby

help: pomocnice s dětmimother's help

latchkey: dítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo domalatchkey kid/child

live: narození živého dítětemed. live birth

minding: hlídání dětíchild minding

non-custodial: rodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péčenon-custodial parent

only: jedináček, jediné dítěonly child

removed: příbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matkycousin once removed

school: školáci, děti školou povinnéschool children

schoolchild: školáci, školní dětischoolchildren

special needs: děti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péčispecial needs kids

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

term: donosit dítěcarry a baby to term

three: matka (od) tří dětímother of three

troubled: problémové dětitroubled children

uncared-for: bezprizorní dětiuncared-for children

unsupported: první samostatné krůčky dítětechild's first unsupported steps

urchin: dítě ulicestreet urchin

welfare: péče o dětichild welfare

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

along: Utekla spolu se svými dětmi.She fled along with her children.

another: Budeme mít další dítě.We're going to have another baby.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

even: To by zvládlo i dítě.Even a child could do it.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

meant: Tahle kniha není určená dětem.This book is not meant for children.

teething: Dítěti se prořezávají zoubky.The baby is teething.

these: To(to) jsou moje děti.These are my children.

dítě: manželské/nemanželské dítělegitimate/illegitimate child