Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) childhovor. kid, youngster(nemluvně) babymn.č. od child je children
  2. (potomek) child, kid(maličké) babyKolik máte dětí?How many children do you have?manželské/nemanželské dítělegitimate/illegitimate childnevlastní dítěstepchildnaše dětiour childrenhlídání dětí domababysitting

Vyskytuje se v

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

chtěný: chtěné dítěwanted child

manželský: manželské dítělegitimate child

nevlastní: nevlastní dítě/syn/dcerastepchild/stepdaughter/stepson

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

problémový: problémové dítěproblem/troubled child

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

přídavek: přídavek na dítěchild allowance/BrE benefit/AusE endowment

týrání: týrání dětíchild abuse, cruelty to children

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

zázračný: zázračné dítěprodigy, wonder child

zkumavka: dítě ze zkumavkytest-tube baby

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pořídit: pořídit si dítěhave a child

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

zoubek: Dítěti rostou zoubky.The baby is teething.

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

abuse: child abusetýrání/zneužívání dětí

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

battered: battered babyfyzicky týrané dítě v rodině

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

child: school childškolák, dítě školou povinné

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

develop: developing childdítě ve vývoji

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

disturbed: behavio(u)rally disturbed childrenděti s poruchami chování

father: father of threeotec tří dětí

foster: foster childdítě v pěstounské péči

have: have a babymít/porodit dítě

have: be having a babyčekat dítě

help: mother's helppomocnice s dětmi

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

live: med. live birthnarození živého dítěte

minding: child mindinghlídání dětí

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

only: only childjedináček, jediné dítě

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

term: carry a baby to termdonosit dítě

three: mother of threematka (od) tří dětí

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

urchin: street urchindítě ulice

welfare: child welfarepéče o děti

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

teething: The baby is teething.Dítěti se prořezávají zoubky.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.