Hlavní obsah

chtěný

Vyskytuje se v

chtít: odmítat refuse to do sthnechtít

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

klid: Take it easy!To chce klid.

nechtě, nechtíc: willy-nillychtě nechtě

by: I would like...Chtěl bych...

děkovat: A cup of tea? – No, thank you.Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

jak: as you like (it)jak chceš

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

kam: I go wherever I want.Chodím si, kam chci.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

který: Whichever it is.Ať je to, který chce.

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

odvaha: It takes courage.Chce to odvahu.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

pít: What would you like to drink?Co chcete pít?

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

startovat: The car won't start.Auto nechce startovat.

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?

urazit: I didn't mean to insult you.Nechtěl jsem vás urazit.

všechen, všechna, všechno: anything you wantvšechno, co chceš

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vyjádřit se: She refused to comment on that.Nechtěla se k tomu vyjádřit.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

vzkázat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu něco vzkázat?

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

zvracet: I feel sick.Chce se mi zvracet.

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

slyšet: shut one's ear to sth, would not hear about sthnechtít slyšet co žádosti ap.

výt: When in Rome, do as the Romans do.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

zadarmo, zdarma: I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.To bych nechtěl ani zadarmo.

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

keen: be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit, dychtit po čem

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

loath: be loath to do sthzdráhat se, nechtít udělat co

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

please: as you pleasejak (jen) chcete

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

time: all in good timevšechno chce svůj čas

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na co

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

message: Can I take a message?Chcete nechat vzkaz?

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

practice: It takes practice.Je třeba to cvičit., Chce to praxi.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what: What do you want?Co chceš?

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

chtěný: wanted childchtěné dítě

easy: Take it easy!To chce klid!, Nevzrušuj se!

vendetta: have a vendetta against sbchtít se (po)mstít komu