Hlavní obsah

curious [ˈkjʊərɪəs]

Vyskytuje se v

curious: vyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na cobe curious about sth