Hlavní obsah

curiously [ˈkjʊərɪəslɪ]

Vyskytuje se v

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na co