Hlavní obsah

closing [ˈkləʊzɪŋ]

Podstatné jméno

  1. of sth uzavření čeho
  2. závěr rokování, proslovu ap.In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

Vyskytuje se v

book: španělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámémclosed book

close: zavřít, ukončit činnost trvaleclose (down)

close off: uzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.close sth off

close season: doba mimo sezónu ve sportuclose(d) season

door: pustit z hlavy co, už se dál nestarat o coclose the door on sth

draw: (při)blížit (se) událost ap.be drawing closer/nearer

eye: zavírat oči před čímclose one's eyes to sth

mind: snažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat coclose one's mind to sth

account: zrušit účetcancel/close an account

captioning: skryté titulky u filmu ap.closed captioning

closed circuit: průmyslová televizeclosed-circuit television CCTV

close-up: objektiv pro snímání zblízkaclose-up lens

closing: závěrečná fázeclosing stage

comfort: (až) nebezpečně blízkotoo close for comfort

date: datum uzávěrkyclosing date

end: uzavřený fondekon. closed-end fund

entry: uzávěrka soutěže pro zasílání příspěvkůclosing date for entries

examination: při bližší prohlídceon closer examination

finish: těsný doběhclose finish

investment: uzavřený (investiční) fondekon. closed-end investment fund

proximity: v těsné blízkosti čehoin close proximity to/of sth

quick: rychlouzávěrquick-closing device

session: neveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosticlosed session

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

watch: hlídat časkeep (a) close watch on the time

behind: Zavřel za sebou dveře.He closed the door behind him.

half: Jeho oči byly napůl zavřené.His eyes were half closed.

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth

range: zblízka, z těsné blízkosti střílet ap.at close range

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

blízký: blízký vztah(close) association

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

doba: zavírací dobaclosing time

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

účet: zrušit účetclose an account

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

záběr: záběr zblízkaclose-up

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

zavírací: zavírací dobaclosing time

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

blízkost: v těsné blízkosti čehoin close proximity, in the vicinity of sth

být: Je zavřeno.It is closed.

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

bone: příliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoruclose to the bone

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

spět: spět ke koncibe drawing to a close

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

uzavřít: Silnice je uzavřena.The road is closed.

vous: To bylo o fous! vyváznutí ap.That was a close shave!

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.

zakončení: slavnostní zakončeníclosing ceremony

zavírat: V kolik hodin zavírají obchody?What time do the shops close?

zavřít: Zavři dveře.Close/Shut the door.

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind