Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (otázka na osobu) whoS kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?Od koho to je?Who is it from?komu?(to) whom, who ... tos kým?with whom, who ... withod kohofrom whom, who ... from
  2. (vztažné) who
  3. (někdo, kdokoli) somebody, someone(zápor) nobody, no one(v otázce) anybody, anyone

Vyskytuje se v

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

čekat: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

chybět: Who is absent?Kdo chybí?

jediný: The only one who came ...Jediný, kdo přišel ...

mít: Who do you think I am?Za koho mě máš?

mluvit: Who am I speaking to?, Who's speaking?, c!Kdo je to? Who's this?S kým mluvím? do telefonu ap.

moct: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

odpovědný: Who is responsible for it?Kdo je za to odpovědný?

patřit: Who does it belong to?, Whose is it?Komu to patří?

rozbít: Who has broken the window?Kdo rozbil to okno?

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

přijít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

jumper: queue jumper= kdo předbíhá ve frontě

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koho

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

reader: map reader= kdo se orientuje v mapě jak

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskér

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

be: Who are you?Kdo jste?

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

else: Who else?Kdo jiný?

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

from: Who is it from?Od koho to je?

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

phoney: those phoney expertsrádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníky

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.

kdo: (to) whom, who ... tokomu?