Hlavní obsah

removed [rɪˈmuːvd]

Přídavné jméno

  1. far removed from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.
  2. (once) removed dítě mého bratrance/sestřenice nebo bratranec/sestřenice mých rodičůz druhého kolene bratranec ap.cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

Vyskytuje se v

removed: from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.far removed

steh: vytáhnout stehyremove the stitches

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

oddělat: Oddělal zadní sedadla.He removed the rear seats.

odklidit: odklidit sníhclear/remove (the) snow

odstranit: odstranit skvrny/závorkyremove stains/the brackets

sesadit: sesadit koho z trůnudethrone sb, remove sb from the throne

zbavit: zbavit ubrus skvrnremove stains from the tablecloth

remove: zbavit moci kohoremove sb from power