Hlavní obsah

behaved [bɪˈheɪvd]

Přídavné jméno

  • chovající se jakhl. ve spojeních s pomlčkouwell-behaveddobře vychovanýill-behavednevychovanýa badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

Vyskytuje se v

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

else: Chovej se slušně, jinak uvidíš!Behave, or else!

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

latina: sekat latinubehave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straight

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal

behave: chovat se slušněbehave osf