Hlavní obsah

dítě

Vyskytuje se v

hlídání: babysitting, child mindinghlídání dětí

chtěný: wanted childchtěné dítě

manželský: legitimate childmanželské dítě

nevlastní: stepchild/stepdaughter/stepsonnevlastní dítě/syn/dcera

ohlídat: babysit for sbohlídat děti komu večer ap.

pohlídat: babysit for sbpohlídat komu dítě/děti

povinný: school childdítě školou povinné

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

přídavek: child allowance/BrE benefit/AusE endowmentpřídavek na dítě

týrání: child abuse, cruelty to childrentýrání dětí

vlastní: biological child/parentsvlastní dítě/rodiče

zázračný: prodigy, wonder childzázračné dítě

zkumavka: test-tube babydítě ze zkumavky

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

pořídit: have a childpořídit si dítě

přivést: bring a child into the worldpřivést dítě na svět žena i porodník

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

rozplakat se: The child began to cry.Dítě se rozplakalo.

rozvrácený: children from broken homesděti z rozvrácených rodin

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

určený: book intended for children, children's bookkniha určená dětem

vychovat: She brought up four children.Vychovala čtyři děti.

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.

zoubek: The baby is teething.Dítěti rostou zoubky.

ztracený: lost child/documentsztracené dítě/doklady

vanička: throw the baby out with the bath watervylít s vaničkou i dítě

abuse: child abusetýrání dětí

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

battered: battered babyfyzicky týrané dítě v rodině

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

child: school childškolák, dítě školou povinné

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

develop: developing childdítě ve vývoji

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

father: father of threeotec tří dětí

foster: foster childdítě v pěstounské péči

have: have a babymít/porodit dítě

help: mother's helppomocnice s dětmi

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

live: med. live birthnarození živého dítěte

minding: child mindinghlídání dětí

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

only: only childjedináček, jediné dítě

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péči

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

term: carry a baby to termdonosit dítě

three: mother of threematka (od) tří dětí

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

urchin: street urchindítě ulice

welfare: child welfarepéče o děti

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

teething: The baby is teething.Dítěti se prořezávají zoubky.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

dítě: legitimate/illegitimate childmanželské/nemanželské dítě