Hlavní obsah

unsupported [ˌʌnsəˈpɔːtɪd or -ˈpəʊətɪd]

Přídavné jméno

  1. by sth (ničím) nepodložený, nepodepřený (důkazy)theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy
  2. by sb nepodporovaný kým, bez podpory koho
  3. bez (cizí) opory/podporychild's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěteunsupported roofnepodepřená střecha, nepodepřená štola