Hlavní obsah

disturbed [dɪˈstɜːbd]

Vyskytuje se v

disturb: disturbing the peacerušení veřejného pořádku, narušování pořádku

disturbing: publ. disturbing images/footagedrastické snímky/záběry

emotionally: emotionally disturbedcitově narušený

peace: breach of/disturbing the peacerušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictví

psychologically: psychologically disturbed personpsychicky narušená osoba

disturb: Do not disturb.Nerušit.

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

postižený: mentálně postiženýmentally handicapped/disturbed

nevhod: Jdu nevhod?Am I disturbing you?

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

rušit: Neruším?Am I disturbing (you)?

vyrušovat: Nevyrušujte.Don't disturb.