Hlavní obsah

disordered [dɪsˈɔːdəd]

Vyskytuje se v

addiction: Internet addiction disorder IADnetolismus závislost na internetu

affective: affective disordersafektivní poruchy

bipolar: bipolar disorderbipolární porucha osobnosti

digestive: digestive disordersporuchy trávení

disorder: mental disorderduševní porucha

disorder: eating disordersporuchy příjmu potravy, stravovací poruchy

disorder: sleep disordersporuchy spánku

emotional: emotional disordercitová porucha

nervous: nervous breakdown/disordernervové zhroucení/nervová porucha

perceptual: perceptual disordersporuchy vnímání

stomach: stomach disorderžaludeční potíže

duševní: duševní poruchamental disorder

porucha: duševní poruchamental disorder

porucha: poruchy zažíváníindigestion/stomach disorders

výtržnost: výtržnostidisturbance(s), disorder, násilné nepokoje riot(ing)

zrakový: zraková vadavisual defect/disorder/impairment, vision defect, eye disorder