Hlavní obsah

ordered [ˈɔːdəd]

Vyskytuje se v

magnitude: order of magnituderozměr, rozsah

order: orders(kněžský) stav

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

tall: tall ordertěžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavek

adjudication: práv. adjudication of bankruptcy, adjudication orderprohlášení konkurzu

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

ascending: ascending ordervzestupné pořadí

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

cancel: cancel the orderzrušit objednávku

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)

extended: voj. extended orderrojnice

garter: Order of the GarterPodvazkový řád

Jesuit: Jesuit orderjezuitský řád

loose: voj. loose ordervolná formace

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

monastic: monastic ordersřeholní řády

numeral: in numeral orderv číselném pořádku

open: open orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

place: place an order for sthzadat objednávku na co

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhování

priority: in order of prioritypodle důležitosti

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

submit: submit an orderzadat/udělat objednávku

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

abeceda: alphabetically, in alphabetical orderpodle abecedy

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

dát: put sth in order, spor ap. settle sthdát do pořádku

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

maltézský: Order of the Knights of MaltaŘád maltézských rytířů

mimo: out of service, out of ordermimo provoz

nařízení: issue an ordervydat nařízení

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

obrácený: in reverse(d) orderv obráceném pořadí

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

odluka: separation orderrozhodnutí o odluce (manželů)

platební: payment orderplatební příkaz

podle: in alphabetical order, alphabeticallypodle abecedy

podvazkový: Order of the GarterPodvazkový řád

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

pořadí: in numerical orderv číselném pořadí

poštovní: postal/AmE money orderpoštovní poukázka

poukázka: postal/AmE money order(peněžní) poštovní poukázka

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

provoz: out of operation, porouchaný out of ordermimo provoz

předběžný: advance orderpředběžná objednávka předem zadaná

převod: transfer orderpříkaz k převodu

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

řad: cheque to order, order checkekon. šek na řad

řád: monastic ordercírk. mnišský řád

řeholní: monastic ordercírk. řeholní řád

soudní: court ordersoudní nařízení/příkaz

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

vzestupný: ascending ordervzestupné pořadí

zakázka: na míru ap. custom-made, oblek ap. BrE form. bespoke, custom-tailored, na objednávku made to ordervyrobený na zakázku

zásilkový: poštovní mail order service, doručovací delivery servicezásilková služba

žebravý: mendicant ordersžebravé řády

fungovat: The lift is out of order.Výtah nefunguje.

klid: Silence!, Order!Klid! Ticho!

objednat: He ordered a salad.Objednal si salát.

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

rozkázat: He ordered them to go.Rozkázal jim, aby šli.

sestupný: in descending orderv sestupném pořadí

uspořádat: arrange sth in alphabetical orderuspořádat co podle abecedy

vybrat: Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?Vybrali jste si?, Máte vybráno?

zachovat: maintain/keep orderzachovat pořádek

závazně: place a firm order for sthzávazně objednat co

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mittenhovor. dát komu kopačky