Hlavní obsah

tall [tɔːl]

Vyskytuje se v

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

velký: Jak je velký? člověk ap.How tall is he?

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.