Hlavní obsah

tall [tɔːl]

Vyskytuje se v

tall: tall ordertěžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavek

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

velký: How tall is he?Jak je velký? člověk ap.

vysoký: tall man/treevysoký muž/strom

vyšší: He is taller than me.On je vyšší než já.

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik