Hlavní obsah

arranged [əˈreɪndʒd]

Vyskytuje se v

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

dát: arrange to meet sbdát si schůzku s kým

schůzka: make/arrange an appointment with sbdomluvit/dojednat si schůzku s kým

sjednat: make/arrange an appointmentsjednat si schůzku

dohodnout: arrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sbdohodnout si schůzku s kým

dojednat: arrange a meeting, make an appointmentdojednat si schůzku

domluvit: make/arrange an appointment with sbdomluvit si schůzku s kým

sraz: arrange to meet sbdát si sraz s kým

srovnat: She arranged her books.Srovnala (si) knihy.

ubytování: arrange for accommodationzařídit (si) ubytování

uspořádat: arrange sth in alphabetical orderuspořádat co podle abecedy

zajistit: Can you arrange the tickets for us?Můžete nám zajistit lístky?

zařídit: I will arrange it.Zařídím to.

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku