Hlavní obsah

arranged [əˈreɪndʒd]

Vyskytuje se v

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

schůzka: domluvit/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

sjednat: sjednat si schůzkumake/arrange an appointment

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

sraz: dát si sraz s kýmarrange to meet sb

srovnat: Srovnala (si) knihy.She arranged her books.

ubytování: zařídit (si) ubytováníarrange for accommodation

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

zajistit: Můžete nám zajistit lístky?Can you arrange the tickets for us?

zařídit: Zařídím to.I will arrange it.

zařídit: zařídit si životarrange/organize one's life