Hlavní obsah

rušit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyrušovat) koho disturb(odvádět pozornost) distract(přerušovat) interrupt sb(vtíravě) intrude on sthPromiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.Neruším?Am I disturbing (you)?
  2. (platnost) co cancel(zákon ap.) revokeform. rescind, repeal(schůzku ap.) cancel(odvolat) call off sth
  3. (zavírat) co close/shut down(podnik) liquidate(instituci, praktiku ap.) abolish sth
  4. (narušovat) co interfere with sth(kazit) spoil sth(signál též) jam(vjem ap.) kniž. obtruderušit čí soukromíviolate sb privacy

Vyskytuje se v

peace: (na)rušit klid/mír/veřejný pořádekbreak the peace

disturb: Nerušit.Do not disturb.

intrude: Doufám, že neruším.I hope I'm not intruding.

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

like: Promiňte, že vás takhle ruším.I'm sorry to intrude on you like this.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.