Hlavní obsah

otec

Vyskytuje se v

novopečený: novopečený otecnew/recent father

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)

svatý: Svatý otec papežthe Holy Father

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

být: Je po otci.She takes after her father.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

připomínat: Připomíná mi otce.He reminds me of my father.

sám: Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.

volat: Volal mi otec.I got a call from my father.

jaký: Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

vypadnout: Jako by otci z oka vypadl.He is the spitting image of his father.

aunt: paternal/maternal auntteta z otcovy/matčiny strany

breadwinner: breadwinner fatherotec živitel

father: father of threeotec tří dětí

father: father-to-benastávající/budoucí otec

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.