Hlavní obsah

excepting [ɪkˈseptɪŋ]

Předložka

  • sb/sth kromě, až na, vyjma koho/conot excepting sb/sthnevyjímaje, nevyjímajíc koho/co

Vyskytuje se v

excepting: not excepting sb/sthnevyjímaje, nevyjímajíc koho/co

výjimka: with the exception of sb/sth, except for sb/sth, excepting sb/sths výjimkou koho/čeho

except: except (for)sb/sth kromě koho/čeho, až na koho/co, mimo koho/čeho