Hlavní obsah

excepted [ɪkˈseptɪd]

Vyskytuje se v

except: except (for)sb/sth kromě koho/čeho, až na koho/co, mimo koho/čeho

except: except thataž na to, že, jenže omezení

excepting: not excepting sb/sthnevyjímaje, nevyjímajíc koho/co

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

výjimka: s výjimkou koho/čehowith the exception of sb/sth, except for sb/sth, excepting sb/sth