Hlavní obsah

eat away

Sloveso

  1. eat away (at) rozežrat, roz(e)žírat chemikálií, špatným vlivem ap.
  2. užírat hodnotu ap.