Hlavní obsah

hlad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (potřeba jíst) hunger(hladovost) hungrinessMám hlad.I am hungry.zemřít hlademdie of hungermít/dostat hladbe/get hungrytrápit koho hladystarve sb
  2. (hladovění) starvation(hladomor) famine
  3. expr.(touha) po čem hunger, thirst for sth

Vyskytuje se v

dostat: get hungrydostat hlad

mít: be hungry/thirstymít hlad/žízeň

zahnat: satisfy hunger, hl. provizorně stave off hungerzahnat hlad

hrozný: I am starving/famished.Mám hrozný hlad.

mořit: starve sb, deprive sb of foodmořit koho hlady

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

strašlivý: be terribly hungrymít strašlivý hlad

také: I'm hungry. – So am I.Mám hlad. – Já také.

trpět: suffer (from) hunger, be starvingtrpět hladem

ukrutný: be terribly hungrymít ukrutný hlad

umírat: be starvingumírat hladem

umřít: starve to death, die of hungerumřít hladem

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.

close: close to starvationna pokraji smrti hladem

hunger: hunger pangsbolesti/křeče z hladu

hungry: be hungrymít hlad, být hladový

pang: hunger pangsbolesti z hladu

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

ravenous: be ravenousmít hrozný hlad

starve: starve to deathumřít hladem

hlad: die of hungerzemřít hladem