Hlavní obsah

mořit

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

arabský: Arabian seageogr. Arabské moře

hladina: above the sea levelnad hladinou moře výška

jónský: Ionian Seageogr. Jónské moře

moře: at the seasideu moře rekreace ap.

mrtvý: Dead SeaMrtvé moře

rozbouřený: rough sea, s obrovskými vlnami mountainous seasrozbouřené moře

rudý: the Red Seageogr. Rudé moře

středozemní: the Mediterranean SeaStředozemní moře

u: at/by the seasideu moře rekreace

žlutý: Yellow Seageogr. Žluté moře

mořit: starve sb, deprive sb of foodmořit koho hlady

vlévat se: The river flows into the sea.Řeka se vlévá do moře.

Adriatic: the AdriaticJadran, Jaderské moře

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

Crete: Sea of CreteKrétské moře

heavy: heavy seasrozbouřené moře

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

sea: by the seau moře

seaside: seaside holidayprázdniny u moře

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím