Hlavní obsah

moře

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část oceánu) seakniž. oceanhovor. the brinyna mořion the/at seau moře rekreace ap.at the seasidejet k mořigo to the seasideBaltské/Severní/Karibské mořethe Baltic/North/Caribbean Sea
  2. hovor. expr.(spousty) loads, a lot, lots of sth

Vyskytuje se v

arabský: Arabian seageogr. Arabské moře

hladina: above the sea levelnad hladinou moře výška

jónský: Ionian Seageogr. Jónské moře

mor: swine fever, AmE hog choleraprasečí mor

moře: on the/at seana moři

mrtvý: Dead SeaMrtvé moře

rozbouřený: rough sea, s obrovskými vlnami mountainous seasrozbouřené moře

rudý: the Red Seageogr. Rudé moře

středozemní: the Mediterranean SeaStředozemní moře

u: at/by the seasideu moře rekreace

žlutý: Yellow Seageogr. Žluté moře

mořit: starve sb, deprive sb of foodmořit koho hlady

vlévat se: The river flows into the sea.Řeka se vlévá do moře.

volný: in the open seana volném moři

Adriatic: the AdriaticJadran, Jaderské moře

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

Crete: Sea of CreteKrétské moře

heavy: heavy seasrozbouřené moře

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

plague: med. black/bubonic plaguečerný/dýmějový mor

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

sea: by the seau moře

seaside: seaside holidayprázdniny u moře

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím

pox: A pox on him!Mor na něj!