Hlavní obsah

zaplatit

Dokonavé sloveso

  1. (uhradit účet) (za) co pay for sth(vyrovnat) settle (up) sth(provést platbu) make a paymentZaplatil (to) za mě.He paid for me.Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?
  2. (dát plat) komu pay sbNedostali zaplaceno.They didn't get paid.
  3. (odpykat) za co pay for sth(trpět) suffer for sthdraze zaplatit za copay dearly for sth

Vyskytuje se v

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

prý: He claims to have paid for it.Prý to už zaplatil. jak tvrdí

předem: pay in advance(za)platit předem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

pay: get paiddostat zaplaceno

payment: make a paymentprovést platbu, zaplatit

settle: settle the billzaplatit účet v restauraci ap.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

zaplatit: pay dearly for sthdraze zaplatit za co