Hlavní obsah

vztek

Podstatné jméno, rod mužský

  • (hněv) anger(zuřivost) rage, fury(zloba) kniž. wrathvýbuch vztekuburst of anger, blow-upudělat co ze vztekudo sth in ragemít vztek na kohobe angry with sb/mad at sb, be enrageddostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

Vyskytuje se v

překonat: fight down the angerpřekonat vztek

vybít: vent one's anger on sbvybít si na kom vztek

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

popadnout: He was seized by anger., He got furious.Popadl ho vztek.

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

vylít: take it out on sb, vent/wreak one's anger on sbvylít si vztek/zlost na kom

anger: red with angerrudý vzteky

yell: yell with rageřvát vztekem

boil: be boiling with angerzuřit, pěnit vzteky

fit: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

vztek: do sth in rageudělat co ze vzteku