Hlavní obsah

anger [ˈæŋgə]

Podstatné jméno

  • hněv, vztek, zlostred with angerrudý vztekyin angerve vzteku, v rozčilení

Vyskytuje se v

rouse: rozzuřit, rozčílit, rozzlobit kohorouse sb to anger

boil: zuřit, pěnit vztekybe boiling with anger

fit: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

in: Křičel rozčilením.He shouted in anger.

with: Třásl se hněvem.He was trembling with anger.

překonat: překonat vztekfight down the anger

vybít: vybít si na kom vztekvent one's anger on sb

zlost: vylít si na kom zlosttake out/wreak one's anger on sb

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

popadnout: Popadl ho vztek.He was seized by anger., He got furious.

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

výbuch: výbuch hněvuoutburst of anger

vztek: výbuch vztekuburst of anger, blow-up

vylít: vylít si vztek/zlost na komtake it out on sb, vent/wreak one's anger on sb

zchladit: zchladit si žáhu na komtake it out on sb, take out one's anger on sb

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

anger: rudý vztekyred with anger