Hlavní obsah

žádat

Vyskytuje se v

nemožný: ask for the impossibležádat nemožné

občanství: apply for citizenship(za)žádat o státní občanství

rada: ask sb's advice(po)žádat koho o radu

vízum: apply for an entry/exit/transit visa(za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízum

právě: That's what he asked for.Právě o to žádal.

svolení: ask sb's permission(po)žádat koho o svolení

výkupné: hold sb (to) ransom/AmE též for ransomžádat výkupné za koho

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

call: call for an investigationžádat o prošetření

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.

žádat: apply for a jobžádat o místo/práci