Hlavní obsah

žádaný

Vyskytuje se v

žádat: žádat (si)vyžadovat co require, demand, hovor. want sth, zabrat ap. take*, náležité opatření ap. call for

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

svolení: (po)žádat koho o svoleníask sb's permission

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

call: žádat o prošetřenícall for an investigation

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

claim: žádat si čí pozornostclaim sb's attention

permission: (po)žádat o dovoleníask (for) permission

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

visa: (za)žádat o vízumapply for a visa

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.