Hlavní obsah

žádat

Nedokonavé sloveso

  1. (chtít) (koho o) co ask (sb for) sthform. request(požadovat) demand(žádostí) apply for sth(učinit žádost) make a request for sth(apelovat na) appeal for sth to sb(nárokovat) claim sth(peticí ap.) petition sthžádat o místo/práciapply for a job
  2. (prosit) koho o co ask sb for sth(naléhavě prosit) plead(poníženě) beg, supplicate sb to do sth
  3. žádat (si) kniž.(vyžadovat) co require, demandžádat (si) kniž.hovor. want sthžádat (si) kniž.(zabrat ap.) takežádat (si) kniž.(náležité opatření ap.) call for

Vyskytuje se v

nemožný: ask for the impossibležádat nemožné

občanství: apply for citizenship(za)žádat o státní občanství

rada: ask sb's advice(po)žádat koho o radu

vízum: apply for an entry/exit/transit visa(za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízum

právě: That's what he asked for.Právě o to žádal.

svolení: ask sb's permission(po)žádat koho o svolení

výkupné: hold sb (to) ransom/AmE též for ransomžádat výkupné za koho

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

call: call for an investigationžádat o prošetření

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.

žádat: apply for a jobžádat o místo/práci