Hlavní obsah

crush [krʌʃ]

Vyskytuje se v

underfoot: trample/crush sth/sb underfootrozdupat, rozšlapat, ušlapat i tak zabít ap. co/koho

tříšť: drcený led crushed ice, ochucená pochutina shave(d) ice, na hladině brash-ice, na moři drift ice, proudící krystalky frazilledová tříšť

zamilovaný: be in love with sb, krátkodobě zblázněný have a crush on sbbýt zamilovaný do koho

zdrtit: be devastated/shattered by sth, zlomený be crushedbýt zdrcen čím

drtivý: crushing defeat/victorydrtivá porážka/drtivé vítězství

porážka: crushing defeatdrtivá porážka

crush: crushed icedrcený led, ledová tříšť