Hlavní obsah

limit [ˈlɪmɪt]

Podstatné jméno

  1. to sth (nejzazší) mez, limit, mezní hodnota čehoto the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší meztech. limit loadmezní zatíženítech. limit switchkoncový spínač
  2. omezení daná maximální či minimální hodnota ap.speed limitnejvyšší povolená rychlost
  3. hranice, okraj
  4. the limits of sth meze, možnosti čeho

Vyskytuje se v

limit: of sth meze, možnosti čehothe limits

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

company: společnost s ručením omezenýmekon. limited liability company

emission: emisní limityemission limits

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

partner: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. limited/special partner

speed limit: dodržovat rychlost řidič ap.do the speed limit

vocabulary: omezená slovní zásobalimited vocabulary

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit

up: Time is up.Čas vypršel., Je konec limitu.

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

načas: jen načasfor a limited time only

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

rychlostní: rychlostní komunikace(limited-access) highway

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

věkový: věková hraniceage limit

vybičovat: vybičovat se k maximálnímu výkonupush osf to the limit

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit