Hlavní obsah

limit [ˈlɪmɪt]

Podstatné jméno

  1. to sth (nejzazší) mez, limit, mezní hodnota čehoto the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší meztech. limit loadmezní zatíženítech. limit switchkoncový spínač
  2. omezení daná maximální či minimální hodnota ap.speed limitnejvyšší povolená rychlost
  3. hranice, okraj
  4. the limits of sth meze, možnosti čeho

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

načas: jen načasfor a limited time only

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

rychlostní: rychlostní komunikacelimited-access road

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

věkový: věková hraniceage limit

vybičovat: vybičovat se k maximálnímu výkonupush osf to the limit

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

emission: emission limitsemisní limity

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

up: Time is up.Čas vypršel., Je konec limitu.