Hlavní obsah

omezení

Vyskytuje se v

časově: časově neomezenýunlimited (in time)

neomezený: neomezený vládceabsolute ruler

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per cent

box in: nemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pastibe boxed in

civil: omezení občanskoprávní způsobilostipráv. civil disability

company: společnost s ručením omezenýmekon. limited liability company

constrained: omezený/napjatý rozpočetekon. constrained budget

constraint: finanční/časová omezenífinancial/time constraints

eat: restaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenuall you can eat buffet

impose: omezit coimpose limitation on sth

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limitation: časové omezenítime limitation

partner: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. limited/special partner

proprietary: společnost s ručením omezenýmAusE, SAfrE proprietary company

put on: uvalit omezení na coput a ban on sth

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

restriction: zavést omezeníapply restrictions

special: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. special partner

unlimited: společnost s ručením neomezenýmunlimited company

vocabulary: omezená slovní zásobalimited vocabulary

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

indefinite: časově neomezená stávkaan indefinite strike

omezení: omezení rychlostispeed limit

cuknout: leknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinchcuknout sebou

trhnout: úlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wincetrhnout sebou