Hlavní obsah

civil

Vyskytuje se v

Civil Service: the Civil Servicestátní správa, státní úřady mimo soudních, zákonodárných, vojenských, státní služba

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

code: Civil Codeobčanský zákoník

engineering: civil engineeringstavebnictví

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

liberty: civil libertiesobčanské svobody

proceeding: práv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení, občanský proces

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

service: civil servicestátní správa, státní úřady

strife: civil strifecivilní nepokoje/potyčky/konflikty

branný: civil defence educationbranná výchova

civil: v civiluin mufti/civvies, policista ap. plain-clothes

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

občanský: civil warobčanská válka

obrana: civil defencecivilní obrana

proces: civil proceedingsobčanský proces

pře: civil proceedings/casepráv. občanskoprávní pře

registrovaný: civil/registered partnershipregistrované partnerství

stavební: civil engineerstavební inženýr

úředník: civil servant, řídící state officialstátní úředník

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

žaloba: civil actionobčanskoprávní žaloba

svatba: church/civil weddingsvatba v kostele/na radnici