Hlavní obsah

civil [ˈsɪvəl]

Přídavné jméno

  1. občanský nepokoje ap.civil disobedienceobčanská neposlušnostcivil societyobčanská společnost
  2. civilní nevojenskýcivil guardčetníci, četnictvo ve Španělsku ap.civil partnershipregistrované partnerství
  3. práv.občanskoprávnípráv. civil actionobčanskoprávní žalobapráv. Civil codeobčanský zákoníkpráv. civil litigationobčanský (soudní) sporpráv. civil disabilityomezení občanskoprávní způsobilosti

Vyskytuje se v

Civil Service: the Civil Servicestátní správa, státní úřady mimo soudních, zákonodárných, vojenských, státní služba

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

code: Civil Codeobčanský zákoník

engineering: civil engineeringstavebnictví

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

liberty: civil libertiesobčanské svobody

proceeding: práv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

service: civil servicestátní správa, státní úřady

strife: civil strifecivilní nepokoje/potyčky/konflikty