Hlavní obsah

civilly [ˈsɪvəlɪ]

Vyskytuje se v

Civil Service: the Civil Servicestátní správa, státní úřady mimo soudních, zákonodárných, vojenských, státní služba

civil: civil disobedienceobčanská neposlušnost

civil: civil societyobčanská společnost

civil: civil guardčetníci, četnictvo ve Španělsku ap.

civil: civil partnershipregistrované partnerství

civil: práv. civil actionobčanskoprávní žaloba

civil: práv. Civil codeobčanský zákoník

civil: práv. civil litigationobčanský (soudní) spor

civil: práv. civil disabilityomezení občanskoprávní způsobilosti

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

code: Civil Codeobčanský zákoník

engineering: civil engineeringstavebnictví

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

liberty: civil libertiesobčanské svobody

proceeding: práv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

service: civil servicestátní správa, státní úřady

strife: civil strifecivilní nepokoje/potyčky/konflikty

branný: branná výchovacivil defence education

občanský: občanská válkacivil war

občanský: občanský sňatekcivil marriage

občanský: práv. občanský zákoníkcivil code

obrana: civilní obranacivil defence

proces: občanský procescivil proceedings

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

registrovaný: registrované partnerstvícivil/registered partnership

stavební: stavební inženýrcivil engineer

stavební: stavební fakultafaculty of civil engineering

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

žaloba: občanskoprávní žalobacivil action

svatba: svatba v kostele/na radnicichurch/civil wedding