Hlavní obsah

civilization, BrE+ civilisation [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

decline: civilization in declineupadající civilizace