Hlavní obsah

civilization [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

decline: civilization in declineupadající civilizace