Hlavní obsah

proprietary [prəˈpraɪɪtərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth