Hlavní obsah

restraint [rɪˈstreɪnt]

Vyskytuje se v

self-restraint: exercise self-restraintbýt zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit se, ovládat se

wage: wage restraintomezování růstu mezd, umírněná mzdová politika

restraint: ekon. wage restraintregulace růstu mezd, mzdová umírněnost