Hlavní obsah

speed limit

Vyskytuje se v

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

dodržovat: observe the speed limitdodržovat rychlost

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

omezení: speed limitomezení rychlosti

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

rychlost: speed limitdopr. omezená rychlost na silnici

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.