Hlavní obsah

speed limit

Vyskytuje se v

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit