Hlavní obsah

awfully [ˈɔːflɪ or ˈɔːfəlɪ]

Vyskytuje se v

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

treat: She was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.

vypadat: look good/awful/old/unhappyvypadat dobře/hrozně/staře/nešťastně

bledě: You look awfully pale.Vypadáš hrozně bledě.

strašně: feel terrible/awful/ghastlycítit se strašně

strašný: awful/dreadful/horrible weatherstrašné počasí

vedro: I am (awfully) hot.Je mi vedro.

awful: feel awfulcítit se strašně