Hlavní obsah

awfully [ˈɔːflɪ or ˈɔːfəlɪ]

Vyskytuje se v

awful: feel awfulcítit se strašně

treat: She was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

bledě: Vypadáš hrozně bledě.You look awfully pale.

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

strašně: Vypadala strašně.She looked awful.

strašně: Je mi to strašně líto.I'm terribly/awfully sorry.

strašný: strašné počasíawful/dreadful/horrible weather

vedro: Je mi vedro.I am (awfully) hot.