Hlavní obsah

zavedený

Vyskytuje se v

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

zavést: zavést koho domůtake sb home

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

discipline: zavést disciplínuimpose discipline

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

place: fungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.be in place

restriction: zavést omezeníapply restrictions

show: Zavedli mě do její kanceláře.I was shown to her office.