Hlavní obsah

vyvedený

Vyskytuje se v

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

vyvést: Vyvedli jsme ho ven.We guided him out.

vyvést: vyvést co na povrchbring sth to the surface

vyvést: Cos to vyvedl?What have you done?

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

April Fool: play an April Fool's joke on sbvyvést aprílem koho

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

straight: put sb straightvyvést koho z omylu, opravit koho aby se nemýlil

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět