Hlavní obsah

vyvedený

Vyskytuje se v

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

vyvést: Vyvedli jsme ho ven.We guided him out.

vyvést: vyvést co na povrchbring sth to the surface

vyvést: Cos to vyvedl?What have you done?

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb