Hlavní obsah

primární

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

election: primary electionprimární volby

primární: Our primary aim is ...Naším primárním cílem je ...