Hlavní obsah

případ

Vyskytuje se v

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

naléhavý: emergencynaléhavý případ

nejlepší: under the best of conditions, at (the) bestpři nejlepším, v nejlepším případě

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pro: just in casejen pro případ (že)

prodlení: in case of delayv případě prodlení

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

nejasnost: in case of doubtsv případě nejasností

řada: in many casesv řadě případů

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

case: a hopeless casebeznadějný případ o člověku

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

death: death insurancepojištění pro případ smrti/úmrtí

disaster: disaster reliefpomoc v případě pohromy

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

event: at all eventsv každém případě, na každý pád

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

instance: in this instancev tomto případě

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

no: no wayv žádném případě, ani za nic

precaution: as a precaution against sthpro případ čeho, preventivně, pro jistotu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

referee: práv. Official refereesoudce řešící odborné případy, soudní znalec v Anglii

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

so: be sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

unemployment: unemployment insurancepojištění pro případ nezaměstnanosti

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

případ: from case to casepřípad od případu lišit se ap.