Hlavní obsah

prodlení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odklad, zdržení) delay, hold(-)upbez prodleníwithout delay, promptly, immediatelyv případě prodleníin case of delaypenále z prodlenípenalty for delay
  2. (v plnění závazku) delay(nezaplacení) default

Vyskytuje se v

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

delay: without delaybez prodlení

instant: on the instantokamžitě, bez prodlení

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

overdue: overdue installmentnezaplacená splátka, splátka v prodlení

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

tardy: be tardy in sthmít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čím

prodlení: without delay, promptly, immediatelybez prodlení