Hlavní obsah

event [ɪˈvent]

Vyskytuje se v

turn: vývoj událostí nečekanýturn of events

abreast: být stále v obrazekeep abreast of events

chargeable: zdanitelné plnění příjem zakládající daňovou povinnostchargeable event

field: technické disciplíny skok, hod ap.sport. field events

horizon: horizont událostifyz. event horizon

paramount: událost vrcholné/zásadní důležitostievent of paramount importance

promotional: promoakce, propagační akcepromotional event

sequence: sled událostísequence of events

sporting: sportovní událostsporting event

swimming: plavecká disciplína, plavecký závodsport. swimming event

taxable: zdanitelné plnění událost zakládající vznik daňové povinnostitaxable event

track and field: lehkoatletické disciplínytrack and field events

on: sportovní akce v televizisporting event on television

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

buď: buď jak buďin any event, come what may

doprovodný: doprovodný program k akciside events

nedávný: nedávné událostirecent events

nordický: sport. nordické disciplíny běh a skok na lyžíchNordic events

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

událost: ekon. pojistná událostinsured event, event insured against

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

sled: sled událostísequence/train of events

společenský: společenská událostsocial event

vývoj: vývoj událostícourse of events, zvrat ap. turn of events

event: v případě že ..., kdyby nastala chyba ap.in the event of ...