Hlavní obsah

čekat

Vyskytuje se v

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

rodina: be in a family way, be expecting a childčekat rodinu

mít: You should have expected that!Měl jsi to čekat!

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

soudný: wait till kingdom comečekat až do soudného dne

compliment: fish for complimentsčekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.

have: be having a babyčekat dítě

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat