Hlavní obsah

read [riːd]

Slovesopt&pp read

 1. sth (pře)číst copřen. read sb's lipsodezírat komu ze rtůread sb's handvěštit komu z dlaněread osf/sb to sleepuspat se/koho čtením
 2. sth to sb předčítat co komu
 3. read music hud.znát noty
 4. být napsáno, stát co kde na ceduli ap.The notice read: ...Na ceduli stálo: ...
 5. číst se, být napsán jak o stylu psaní ap.
 6. sth as sth chápat, pojímat, interpretovat co jak hru jako alegorii ap.
 7. read sb's mindčíst komu myšlenky
 8. sb/sth prohlédnout koho, rozluštit, vyčíst co pocity z gest ap.
 9. sb slyšet koho přes vysílačku
 10. sth odečítat z čeho data na přístroji ap.
 11. sth ukazovat (na stupnici) co hodnotu, teplotu ap.

Související hesla

pt&pp of read

Vyskytuje se v

mind: číst myšlenky komuread sb's mind

read: znát notyread music

read into: sth vykládat si, chápat co jak i mylněread sth into

riot: důrazně napomenout, ostře pokárat kohoread sb the riot act

comprehension: porozumění čtenému textureading comprehension

glass: brýle na čteníreading-glasses

matter: čtivo, (text ke) čtení co lze čístreading matter

meter: odčítat plynoměrread the gas meter

palm: číst komu z rukyread sb's palm

reading: náročná četbaheavy reading

time: chvíle na čtenítime for reading

each: Přečetl je všechny.He read each one of them.

go on: Čti dál., Pokračuj ve čtení.Go on reading.

lip: odezírat ze rtů komuread sb's lips

read out: Mám vám to přečíst nahlas?Shall I read it out for you?

that: Co to čteš?What is that you are reading?

autorský: autorské čteníauthor reading

brýle: brýle na čteníreading glasses

četba: při četbě čehowhen reading sth

čtecí: čtecí zařízeníčtečka reading device, reader, pro hlasatele BrE Autocue, AmE Teleprompter

čtení: brýle na čteníreading glasses

lampa: stolní lampatable lamp, reading lamp

myšlenka: číst komu myšlenkyread sb's mind/thoughts

odečet: provést odečet čehoread sth

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

ruka: hádat komu z rukyread sb's palm

snímací: snímací hlavascan head, čtecí read head

stolní: stolní lampareading/table lamp

věštění: věštění z rukypalmistry, palm reading

věštit: věštit z ruky komuread sb's palm

vyložit: vyložit komu kartyread the cards for sb

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

číst: číst nahlasread aloud

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

pokračovat: Pokračuj ve čtení.Go on reading.

pozpátku: číst pozpátkuread backwards

stačit: Stačí si to přečíst.You only have to read it., All you have/need to do is read it.

umět: Umíš číst?Can you read?

začít: Začni číst.Start reading.

zadání: Přečtěte si pečlivě zadání.Read the instructions carefully.

mezi: přen. číst mezi řádkyread between the lines

řádek: přen. číst mezi řádkyread between the lines